13. Яка класифікація тварин є правильною?

« — 13. Яка класифікація тварин є правильною? — »

Головні думки

Різні види живих істот можуть бути подібними внаслідок двох різних причин. Перша — схожий спосіб життя. Друга, важливіша — спорідненість, спільне походження.
Біологічна класифікація, що враховує всі важливі ознаки живих істот, відображає їхню спорідненість.
Людина — один із сучасних видів і посідає власне місце у класифікації живих істот.

Опануйте поняття

Спосіб життя
Спорідненість
Класифікація за спорідненістю

13.1 Чому всі птахи подібні?

Теоретична частина

Птахи є дивною групою сучасних тварин: їх завжди легко впізнати. На яку дорослу істоту ми б не дивилися, майже завжди зрозуміло — птах це чи ні. Втім, під час вивчення викопних решток тварин іноді буває складно встановити, чи є якась істота птахом, або ж ні.

Зображення двох вимерлих тварин. Хоча ми не знаємо у деталях, який вони мали зовнішній вигляд, за їхньою внутрішньою будовою можна стверджувати: перша з них — динозавр, друга — птах

На відміну від викопних істот, для усіх сучасних тварин відповідь на питання «птах чи ні?» є завжди доволі простою.

Птахів легко впізнати, адже усі вони мають спільні риси. Які саме?

13.2 Причина подібності — схожий спосіб життя

Насамперед причиною подібності різних птахів є схожий спосіб життя. Розгляньте зображення п’ятьох хижих птахів.

Хижі птахи: 1 — сова (пугач); 2 — гриф; 3 — сокіл; 4 — орел (беркут); 5 — ворон. Ці птахи мають загнутий дзьоб та міцні гострі кігті. Чому?

Зображені птахи не є близькими родичами, але всі вони або ловлять доволі великих тварин, або живляться загиблими тваринами. Їхні гострі загнуті дзьоби здатні захоплювати та відривати шматки м’яса. Їхні гострі загнуті кігті допомагають хапати та утримувати здобич. Усі вони — чудові літуни; найчастіше свою здобич вони знаходять завдяки польоту. Хижацький спосіб живлення визначив їхні особливості.

На відміну від хижих, багато птахів ведуть інший спосіб життя. Наприклад, лісові птахи, що живляться насінням дерев, мають відносно короткі крила, чіпкі ноги та короткі міцні дзьоби.

13.3 Причина подібності — спорідненість

Не завжди подібний спосіб життя приводить до схожості. Ми сказали, що багато рис сови є пристосуваннями до її способу життя. Сова вночі підлітає до здобичі (здебільшого це миші) та зненацька її хапає.

В Америці живуть несправжні вампіри — кажани, що вночі хапають мишей і навіть щурів так само, як це роблять сови. Але… Порівняйте цих двох тварин.

Сова та несправжній вампір ведуть однаковий спосіб життя. Вони мають подібні риси, але в цілому геть несхожі. Чому?

І сова, і кажан мають крила, але у сови вони вкриті пір’ям, а у кажана містять шкіряну перетинку. Сам кажан укритий шерстю та має великі зуби, а не дзьоб. Самиці сови відкладають яйця, а самиці кажана народжують живих дитинчат і годують їх молоком…

У чому причина таких відмінностей?

Сова — птах, а несправжній вампір — звір, ссавець. Птахи вкриті пір’ям, мають дзьоб і відкладають яйця, а ссавці мають шерсть, найчастіше мають зуби й народжують дитинчат. Усі сучасні птахи походять від спільного предка, що мав крила, пір’я та дзьоб і мав здатність до польоту. Навіть ті птахи, що втратили можливість літати (страус, пінгвін), зберігають багато властивостей своїх літаючих предків.

Усі ссавці — нащадки спільного предка, що мав шерсть та зуби. Деякі ссавці — предки кажанів — засвоїли політ, та їх передні кінцівки перетворилися на крила. Шерсть та зуби — ознаки давніх ссавців — у кажанів збереглися. Усі хижі птахи подібні і тому, що вони ведуть схожий спосіб життя, і тому, що вони є родичами. Попри подібність способу життя, несправжні вампіри несхожі до сов, оскільки кажани і сови є досить далекими родичами.

Насправді спорідненість — вагоміша причина подібності, ніж однаковий спосіб життя.

13.4 Усі живі істоти — родичі

Порівняйте сов, несправжніх вампірів і, припустімо, бабок. Бабки також є хижаками, що зненацька хапають свою здобич — найчастіше в польоті, а не із землі. Зрозуміло, що, порівняно з бабкою, птахи та ссавці є відносно подібними! Сова та кажан мають спільного предка, що дуже відрізнявся від бабки.

Порівняно з бабкою сова та кажан — подібні!

Проте є ще більш незвичніші хижаки.

Венерина мухоловка — рослина-хижак. Вона захоплює здобич, що потрапила на поверхню її подібних до капканів листків. Порівняно з нею можна зрозуміти, що всі обговорювані нами тварини подібні одна до одної! Річ у тім, що всі тварини є родичами. Спільний предок усіх тварин передав їм багато відмінностей від рослин.

Порівняно з хижою рослиною всі тварини-хижаки здаватимуться подібними

Утім, і рослини з тваринами є родичами, якщо порівнювати їх, припустимо, з бактеріями.

13.5 «Дерево життя»

Умовне зображення «дерева життя». Близькоспоріднені види розташовані на сусідніх гілочках, далекі родичі — у різних частинах дерева

Усі види живих істот є родичами! Як це можливо? Поширене порівняння, яке дає про це уяву, — порівняння життя на Землі з дуже розгалуженим деревом!

Кожна окрема частина цього «дерева» пов’язана з певним спільним предком — видом, що існував у минулому. Спільний предок птахів був схожий на другу істоту, що зображена на першій ілюстрації до матеріалу цього тижня. Спільний предок усіх живих істот був подібний до бактерії…

Кожний організм зберігає у своїй будові риси, що свідчать про історію його розвитку, несе відбиток свого минулого.

Сучасна наука встановила, що класифікація за спорідненістю, у якій у групи поєднуються потомки певних предків, відображатиме найбільшу кількість важливих ознак видів. Саме тому наукова класифікація в біології будується за спорідненістю.

Людина теж посідає своє місце в цій класифікації. Звісно, це в жодному разі не заперечує те, що за своєю поведінкою людина — дуже незвичний вид.

13.6 Навіщо птахам різні за формою дзьоби?

Практична частина

Розгляньте дзьоби різних птахів. Чому вони такі різні?

За особливостями дзьоба птахів можна зрозуміти, чим вони живляться. 1 — чапля; 2 — бекас; 3 — папуга ара; 4 — дятел; 5 — колібрі; 6 — фламінго; 7 — дубоніс; 8 — серпокрилець; 9 — косар (колпиця); 10 — пелікан

Форма дзьоба відображає характер живлення цих птахів. Наприклад, колібрі (5) п’є нектар із середини видовжених квіток, повисаючи в повітрі поряд з ними. Бекас (2) своїм довжелезним дзьобом, як пінцетом, виймає черв’яків та інших дрібних тварин з пухкого лісового ґрунту. Стрімкий серпокрилець (8) хапає дрібних комах у польоті.

Він так спритно маневрує, що акуратно бере комаху своїм невеликим дзьобом.

А як пояснити форму дзьобів інших семи птахів? Спробуйте зробити це самі; у разі необхідності дізнайтеся про їхній спосіб живлення з інтернету чи інших джерел інформації. Запам’ятовувати назви птахів не потрібно: вони подані, щоб допомогти вам у пошуку.

Завдання електронної версії підручника

В електронній версії підручника використані додаткові завдання, що відрізняються від тих, які містяться у друкованій версії

У стані розробки…