12. Як класифікувати тварин?

Головні думки

Тварини — різноманітна група живих істот.
Класифікувати тварин можна за окремими особливостями їх будови.
Залежно від того, які особливості розглядати, ми будемо отримувати різні класифікації.
Біологічні класифікації будують з урахуванням усіх важливих ознак організмів.

Опануйте поняття

Класифікація тварин
Біологія

12.1 Хто поруч з рибалкою?

Теоретична частина

Розгляньте ілюстрацію. Дівчина ловить рибу на березі прісної водойми. Довкола неї — різні рослини (латаття, очерет, подібна до осоки трава), на задньому тлі розташований ліс. Ще більше на ілюстрації тварин. Кого саме тут зображено?

Більшість показаних тут живих істот трапляється в Україні майже скрізь. На які групи можна їх розділити?

Швидше за все, ви знаєте багато із зображених на ілюстрації тварин: сіру чаплю, річкового окуня тощо. Хоча тут показано чимало видів, на справжній водоймі їх набагато більше.

В Україні живе близько 45 тисяч відомих науці видів тварин, а в усьому світі їх кількість вимірюють мільйонами… Усіх не запам’ятаєш! Як бути?

Уявіть собі, що ви описуєте цю ілюстрацію комусь іншому. Як ви скажете? «Дівчина сидить з вудкою. Поруч чимало птахів, риб та інших тварин». Вітаємо! Ви використали певну класифікацію тварин!

11.2 Класифікуємо тварин за їх покривами

Згадайте приклад з конструктором з минулого тижня. Спробуємо застосувати цей підхід для класифікації тварин.

Яка поверхня тіла в зображених тварин?

П’явка має голу м’яку шкіру.

Земноводні (жаби, кумка, тритони), як і п’явка, мають голу м’яку шкіру. Вона відрізняється від шкіри дівчинки, бо у дівчинки на шкірі є волосся й вона суха.

Шкіра жабурниці та котушки (водяні молюски) гола та ніжна, але, крім шкіри, вони мають черепашки.

Птахи (чапля, дикі качки та сокіл) вкриті пір’ям.

Риби (щука, окунь і короп) вкриті лускою з кістковою основою. У плазунів, вужа та черепахи, луска більш м’яка. Тулуб черепахи має ще й кістковий панцир, що розташований під збільшеними лусками.

Комахи (метелики, бабка, водомірка, водяний клоп) та рак укриті твердою речовиною, немовби панциром.

Зовнішній скелет рака дещо нагадує лицарські лати. Різниця в тому, що в латах ховалася людина, що мала внутрішній скелет, а для рака його панцир — головна опора

Шкіра лисиці подібна до шкіри людини, але лисиця, на відміну від людини, майже вся вкрита хутром з густим волоссям.

Ми що, порівнюємо людину з іншими тваринами? Так. Людина розумна — один із видів тварин. Утім, не будемо забувати, що з усіх тварин, показаних на ілюстрації, дівчина для нас — особлива: ми з нею належимо до одного виду. Ми вже почали обговорення, чим незвичний наш вид, і ще будемо повертатися до цієї теми.

11.3 Класифікуємо тварин за опорою їх тіла

Порівнюючи покриви різних тварин, ми дізналися багато чого про їхні властивості, але чіткого порядку не отримали. Можливо, допоможе класифікація тварин за типом опори їхнього тіла?

Усі птахи та риби, лисиця та людина, жаби, кумка та тритони, вуж і черепаха мають внутрішній скелет, який дає опору їхнім м’язам. Черепаха, крім внутрішнього скелета, має ще й панцир. Покриви комах та рака утворюють зовнішній скелет.

Болотяна черепаха. Вона має внутрішній скелет, як птахи, риби та людина, але на поверхні її тулуба є панцир, що може нагадати покриви рака або черепашку молюсків. Вона вкрита лускою, але не такою, як у риб. Якщо будувати класифікацію за окремими ознаками, то черепаха може потрапити в дивну «компанію»…

Тіло п’явки не має твердих частин, його підтримує пружність стисненої рідини. Подібним чином підтримується пружність м’яких частин тіла молюсків, зате вони мають тверду черепашку.

За іншою групою ознак тварини поєдналися в іншому порядку, але класи, які утворюються таким чином, складаються з дуже неподібних одна на одну тварин.

11.4 Однієї групи ознак замало

Розглядаючи різноманіття тварин за окремими ознаками, можна дізнатися багато цікавого. Утім, щоб поєднати в класи справді подібних тварин, потрібно враховувати не окремі ознаки, а всю їх систему (звісно, систему — різні ознаки кожної тварини взаємопов’язані!).

Ми використовували такі позначення груп тварин, як «плазуни», «птахи», «комахи» тощо. Що це? Класи!

На прикладі класифікації тварин можна зрозуміти спосіб класифікації в біології — науці про живе. Подібні організми об’єднуються в групи, ті — в більші групи й так далі. При побудові біологічної класифікації враховують усі важливі ознаки живих істот.

11.5 Як побудована класифікація тварин

Практична частина

На схемі показана класифікація тварин, що зображені на ілюстрації з риболовлею.

Тварини з ілюстрації з дівчиною на риболовлі. Не намагайтеся запам’ятовувати назви тварин: зараз це зайве. Головне — принцип біологічної систематики: «вкладені» одна в одну групи! До тварин належать хребетні, членистоногі, молюски тощо; до хребетних — ссавці, птахи, плазуни, земноводні та риби…

Ця схема дуже спрощена. Наприклад, метелики — не один вид, це група комах, що налічує понад 150 тисяч видів. Утім на всіх своїх рівнях класифікація живих істот побудована однаково. Групи вищого рівня містять в собі дрібніші групи; усі ці групи поєднують види тварин, подібних одне до одного за багатьма ознаками.

Завдання електронної версії підручника

В електронній версії підручника використані додаткові завдання, що відрізняються від тих, які містяться у друкованій версії

У стані розробки…