27. Як розвивається паросток?

« — 27. Як розвивається паросток? — »

Головні думки

Для розвитку пагона необхідні світло, вода, вуглекислий газ та прийнятний температурний режим.
Початковий розвиток рослини визначають особливості будови насінини.

Опануйте поняття

Проросток
Швидкість зростання
Надземний та підземний типи проростання насіння

27.1 «Школа виживання»

Теоретична частина

Можливо, вам знайома така картина. Посеред асфальтової доріжки пробивається паросток рослини. Як він міг туди потрапити? Як у нього вийшло прорости крізь щільну тверду поверхню?

Паросток знаходить найдрібніші шпарини, у які проростають його стебла, та з’являється на поверхні 

Перш за все тут проявляється властивість насіння зберігатися протягом тривалого часу в стані спокою. Насінина потрапила у ґрунт ще до того, як у цьому місці поклали асфальт. Асфальт подібний до гірських порід за своєю твердістю. Але так само він піддається вивітрюванню. Вплив температури, зміни зволоженості призводять до формування тріщин в асфальті. Крізь шпарини у ґрунт проникає волога та повітря. Це й потрібно насінині для прорастання (тиждень 26)! Паросток починає дужче руйнувати асфальт і цим покращує умови свого існування.

27.2. Умови, потрібні для розвитку паростків

Насамперед паросток змінює спосіб живлення. Від отримання готових речовин він переходить до фотосинтезу — утворення органічних речовин за допомогою світла з води та вуглекислого газу. Відповідно саме ці чинники стають найважливішими у зростанні паростка.

Уявіть собі ялину. Чомусь під її густою кроною немає інших рослин. Чому вони не займають цієї території? Річ у тім, що ялина настільки затіняє поверхню землі, що світла не вистачає для здійснення фотосинтезу. Насінини рослин можуть сюди заноситися вітром. Вони навіть можуть тут проростати. Ми знаємо, що світло для цього не потрібне, насінина використовує накопичені поживні речовини. Але щойно їй необхідно перейти до фотосинтезу, вона гине! До речі, вплив освітленості ми також обговорювали у практичній частині четвертого тижня.

На підставі спостереження можна зробити висновок, що рослинам для зростання потрібне світло.
Зверніть увагу: під густою ялиною не росте трава!

Інший чинник — вода. Скільки її потрібно? Одній рослині води потрібно багато, як от лататтю, а іншим зовсім мало, як кактусам. Різні рослини пристосовані добувати воду з різних глибин. Саме тому в них утворюються різні кореневі системи. Згадайте практичну частину тижня 5. У пшениці коренева система мичкувата, що дозволяє поглинати воду з поверхневих шарів ґрунту. А у моркви коренева система стрижнева і занурюється набагато глибше.

Саксаул — рослина, корені якої заглиблюються на 10–11 м!

Разом з водою рослина повинна поглинати мінеральні солі. Тому для розвитку паростка важлива родючість ґрунту.

З попередніх років ви знаєте, що вуглекислий газ виділяють у зовнішнє середовище тварини під час дихання. І саме ця речовина потрібна рослинам для утворення органічних речовин. Ми знову бачимо, що продукти життєдіяльності одних живих організмів необхідні для життя інших! Важливість вуглекислого газу можна показати в наступному досліді. Необхідно взяти два однакові паростки. Один накрити скляним ковпаком, а інший залишити відкритим. Через певний час можна побачити, що зростання рослини під ковпаком загальмувалося. Вона використала більшість вуглекислого газу, а новий узяти немає звідки.

Вплив наявності вуглекислого газу на зростання паростка

Не менш важливою є температура. Процеси життєдіяльності рослин швидше протікають за підвищених температур. Але занадто високі температури все ж таки будуть руйнівними.

27.3 Різниця у проростанні рослин з різною будовою насінини

Будова насінини, те, як у ній накопичуються поживні речовини, впливає на спосіб проростання насінини та зростання проростка. Порівняймо початкові етапи розвитку проростка кукурудзи та квасолі.

Відмінності у проростанні квасолі та кукурудзи

Квасоля має надземний тип проростання. Її проросток виносить сім’ядолі над землею. Коли в них закінчуються поживні речовини, то вони здатні переходити до фотосинтезу та постачати рослині необхідне доти, доки не з’являться наступні листочки. Тоді сім’ядолі висихають та відпадають. Вони повністю виконали свою роль.

У кукурудзи ж насінина весь час залишається під землею. Тому такий тип проростання також називають підземним.

27.4 Дослідження росту проростків

Практична частина

Попереднього тижня ми розглядали, які саме умови необхідні, щоб насінина проросла. Та чи з однаковою швидкістю зростають різні її органи? Для цього потрібно спланувати та провести експеримент.

Мета роботи: дослідити швидкість зростання органів рослини.

Матеріал та обладнання: скляна ємність, заповнена ватою або серветками, насіння (квасолі чи кукурудзи), лінійка, олівець.

Завдання 1. Спостереження різних типів розвитку проростка.
Для проведення експерименту необхідно обрати якісне насіння. Визначимо його завдяки досліду, запропонованому в тижні 26. Насіння, що опустилося, промиємо чистою водою та розмістимо в ґрунті: в ємності 1 – квасолю, в ємності 2 – кукурудзу. Насінини потрібно розташовувати поблизу скляної стінки, щоб бачити, як насіння проростає. Необхідно в такий спосіб посадити 10 насінин.

Експеримент повинен бути організований подібним чином. Не забувайте зволожувати ємності!

Щодня занотовуйте зміни, які відбуваються (найкраще у вигляді графічних моделей — рисунків або фото).

Завдання 2. Дослідити швидкість зростання органів паростку.
Починаючи з третього дня після початку експерименту, через день, діставатимемо по одному проростку та лінійкою вимірюватимемо довжину його пагона та кореня. Повертати виміряний проросток у ємність не потрібно, щоб не зашкодити іншим проросткам. Результати вимірювання занесемо до таблиці.

День експерименту Розмір пагона Розмір кореня Зображення
1
3
5

Завдання 3. Аналіз отриманих у ході експерименту даних.
Побудуємо графік залежності розміру коренів та пагонів від часу,
що минув.

Визначимо швидкість зростання коренів та пагонів, скориставшись формулою:

ν = l : t,

де ν — швидкість зростання, в см/добу;
l — довжина органа паростка, в см;
t — час зростання, в добах.

Завдання 4. Вплив вологості ґрунту на розвиток проростка.
Запропонуйте експеримент, у якому можна спостерегти важливість води для зростання проростка.

Висновок. Опишіть, як змінюється швидкість зростання коренів та пагонів під час зростання проростка рослини.

Завдання електронної версії підручника

В електронній версії підручника використані додаткові завдання, що відрізняються від тих, які містяться у друкованій версії

У стані розробки…