24. З чого складається ґрунт?

« — 24. З чого складається ґрунт? — »

Головні думки

Ґрунт складається з неорганічних та органічних речовин.
Ґрунт утворюється внаслідок руйнування гірських порід та діяльності живих організмів.
Тип ґрунту залежить передусім від співвідношення його складових.
Різні типи рослинності утворюють різні типи ґрунтів.

Опануйте поняття

Ґрунт
Перегній
Типи ґрунтів

24.1 Куди зникає листя?

Теоретична частина

Восени поверхня землі в лісі вкрита шаром опалого листя. Куди воно дівається навесні?

Яке значення для існування лісу має зображене на малюнку явище?

Опале листя та інші органічні залишки використовуються живими організмами для харчування. Дощовий черв’як хапає лист та затягує у нірку, де буде його їсти. Цвілеві гриби, бактерії «харчуються» на місці. Врешті-решт це спричиняє розкладання органічних речовин листя на мінеральні. Ці мінеральні речовини стають джерелом живлення для рослин. Те, що утворили одні організми в ході життєдіяльності, стає живленням для інших…

24.2 Як утворилися ґрунти

Поверхня первісної Землі була вкрита гірськими породами. Вони руйнувалися, їх переносили вода та вітер, утворюючи осадові породи (згадайте тиждень 11). З часом на суходіл почали виходити живі організми, в першу чергу рослини. І поверхня Землі почала змінюватися.

Щоб вийти на суходіл, рослинам довелося змінитися! Вода пропускає світло і містить розчинені речовини. Водна рослина, якщо вона розташована у сприятливому середовищі, може отримати необхідні їй світло, воду та інші речовини у будь-якій ділянці свого тіла.

На суходолі все по-іншому. В повітрі є світло, але мало води та мінеральних солей. Вода і мінеральні речовини є там, де темно, — у шарі твердої речовини. Тому тіло більшості наземних рослин складається з надземної та підземної частин. Корінь розташовується у твердій опорі та не лише тримає рослину, а й живить її. Пагін з листками розташований у повітрі й отримує світло (тиждень 5).

До речі, як називають тверду речовину земної поверхні, у якій розташовуються корені рослин? Колись це були просто пухкі гірські породи, але коли в них оселилися рослини, що почали їх перетворювати, виник ґрунт!

Чи можемо ми зараз спостерегти такі зміни? Так, це відбувається під час заселення голої скелі. Спочатку тут оселяються лишайники, а потім — різноманітні рослини. Вони руйнують та розпушують гірську породу. Поступово деякі з них гинуть, і бактерії перетворюють їх залишки на перегній. Перегній перемішується з невеликими камінцями, глиною та піском, утворюючи вже справжній ґрунт, який накопичується в щілинах між камінням. Поступово там, де жили лишайники, з’являться трав’янисті рослини, що продовжать утворення ґрунту. З часом тут можуть навіть оселитися дерева.

Зміни угруповань живих організмів, що з часом утворюють ґрунт

Найбільший внесок у створення ґрунту вносять рослини. Саме їх залишки руйнують бактерії та гриби. Формування ґрунту є результатом також життєдіяльності грибів та бактерій. Вони розкладають відмерлі організми та звільняють мінеральні солі, потрібні новим рослинам. У цій роботі беруть участь і ґрунтові тварини: дощові черв’яки, комахи, кліщі та навіть кроти. Наприклад, дощові черв’яки роблять нірки, переміщуються, затягують у ґрунт листя, яким харчуються. Внаслідок цього ґрунт перемішується, нижні шари збагачуються органічними речовинами та насичуються повітрям.

Деякі організми, що беруть участь в утворенні ґрунту

Таким чином, ґрунти є результатом перебудови неживої природи внаслідок життєдіяльності живих організмів.

24.3 Склад ґрунту та його шари

Отже, ґрунт — це перетворений живими істотами шар, що вкриває поверхню суходолу та підтримує життя рослин. Якщо ви розглянете верхній шар ґрунту за допомогою лупи, то побачите в ньому пісок, камінці, частинки глини та відмерлі частини рослин і рештки тварин (дощових черв’яків, комах тощо).

Проба ґрунту під мікроскопом. Ми бачимо пісок, глину, перегній. Посередині — гіфа гриба («нитка», у вигляді якої ростуть гриби)

Перероблені бактеріями та грибами рештки організмів утворюють перегній. Саме він надає верхньому шарові ґрунту темного забарвлення, а глибші шари ґрунту світліші, бо в ньому — менший уміст перегною. Перегній відповідає за родючість ґрунту — здатність задовольняти потреби рослин.

Ґрунтовий профіль чорнозему.
Горизонт (шар) 0 — відповідає розташуванню підземних органів рослин та їх відмерлих, ще не перетворених решток.
Горизонт А — найродючіший горизонт, що містить найбільшу кількість перегною
Горизонт В — містить мало перегною, але велику кількість розчинних мінеральних речовин.
Горизонт С — гірська порода, на якій утворювався ґрунт

Товщина ґрунту може бути різною — від кількох сантиметрів до метра. Під шаром ґрунту зазвичай містяться пісок чи глина, а ще глибше — каміння.

23.4 Відносне вимірювання твердості: шкала Мооса

Ґрунти, як будь-які системи, можна класифікувати. Існують різні класифікації ґрунтів. Наприклад, за вмістом гірських порід серед ґрунтів можна виділяти кам’янисті, піщані та глинисті. Залежно від того, де утворилися ґрунти, їх можна розподіляти на лісові, степові та лучні.

Для землеробства є найкращими степові ґрунти з великим умістом перегною — чорноземи. Ці ґрунти займають більшу частину України та поширені в її степовій та лісостеповій зонах.

24.5 Дослідження складу ґрунту

Практична частина

Для визначення типу ґрунту необхідно дослідити його склад. Типи ґрунтів залежать від наявності у його складі певних речовин та їх кількості. Крім того, складові ґрунту перебувають у трьох агрегатних станах. У ході проведення роботи потрібно згадати, як розділяти суміші розчинних та нерозчинних речовин.

Мета роботи: дослідити склад ґрунту.

Матеріал та обладнання: ґрунт, склянки, скляні палички, спиртівка, ємність 0,5 л, піпетка, предметне скло, фільтрувальний папір, лійка, вода.

Завдання 1. Визначити наявність повітря у ґрунті.
Якщо придивитися до ґрунту, він не є суцільним. В різних типах частинки щільніше або пухкіше розташовані відносно одна одної. Для проведення досліду необхідно кинути грудочку у воду. Із неї почнуть виходити бульбашки повітря.

Завдання 2. Визначення наявності води у ґрунті.
Навіть якщо ґрунт здається досить сухим, у ньому може міститися певна кількість води.

Для визначення наявності води, грудочку ґрунту потрібно нагріти спиртівкою (або на батареї) у щільно закритій ємності. Якщо у ґрунті є вода, на стінках ємності з’являться її краплини.

Завдання 3. Які складники ґрунту перебувають у твердому стані? Спробуємо їх розділити. Грудочку ґрунту кинемо у воду та перемішаємо. Складові розподіляться за густиною та розміром. Найважчі внизу, найлегші на поверхні.

Завдання 4. Визначення наявності розчинних речовин.
Пропустимо воду, що міститься над твердими речовинами в ємності, через фільтрувальний папір. Можна відзначити, що вигляд води змінився. Вода очистилася. Та чи дійсно в ній не залишилося речовин? Щоб перевірити це, крапнемо відфільтровану воду на предметне скло та поспостерігаємо появу білуватого нальоту під час висихання. Якщо б вода була чистою, вона б випарувалася без залишку. Наліт утворюють розчинені у воді речовини.

Висновок. Зобразимо склад ґрунту у вигляді схеми.

Завдання електронної версії підручника

В електронній версії підручника використані додаткові завдання, що відрізняються від тих, які містяться у друкованій версії

У стані розробки…