14. Моделі. Якими вони бувають?

Головні думки

Модель — це система, що створена для вивчення системи-зразка і відбиває його важливі для нас особливості.
Моделі є напрочуд різноманітними як за природою, так і за призначенням. Вирізняють фізичні, символьні та образні моделі.
Відмінність людей від інших тварин у тому, що люди здатні спільно створювати моделі, використовуючи для цього мову, інші символи, технічні засоби.

Опануйте поняття

Фізичні моделі
Символьні моделі
Образні моделі

14.1 Ілюстрація: що тут спільного?

Теоретична частина

Розгляньте ілюстрацію. На ній зображені зовсім різні об’єкти чи не так?

Які різні системи показані на ілюстрації! Як не дивно, усе це — моделі

Ми починаємо другу тему нашого курсу, що присвячена моделям і моделюванню.

14.2 Моделі та системи: визначення

На третьому тижні нашої роботи ми вже обговорювали поняття «модель» та згадували про передбачення майбутніх подій завдяки побудові в наших думках моделі навколишнього світу. Ще одне поняття, що потрібне для розмови про моделі, — «система». Визначимо ці поняття.

Система — ціле з взаємопов’язаних частин. Взаємодія цих частин є причиною виникнення нових властивостей систем. Системи вивчають, створюючи їхні моделі.

Модель — це система, яка створена для вивчення системи-зразка та відображає його особливості, що важливі для нас. Якщо зв’язок частин у системі-моделі та зв’язок частин у системі-зразку будуть подібними, подібними будуть і властивості цих систем.

Наше знайомство з моделями почалося з доволі складного прикладу — моделі зовнішнього світу, яку ми будуємо в нашому внутрішньому світі. Зараз обговоримо простіші приклади.

Щоб не заплутатися в різноманітті моделей на розглянутій раніше ілюстрації, застосуймо для них уже знайомий вам підхід — класифікацію.

Іграшка спрощено передає форму системи-зразка — справжньої вантажівки. Людина-модель на показі мод демонструє вигляд в одязі, який вона рекламує. Модель квітки дає можливість зрозуміти будову цього органу рослини. Модель мікрорайону демонструє взаєморозташування будівель, доріг та зелених зон. Усе це — фізичні моделі, що подібні до моделей-зразків за формою.

Графік і формула написані на папері, але відображають не форму, а зв’язок між різними процесами у моделях-зразках. Це відбувається завдяки використанню символів — ліній, букв, знаків. Перенесемо графік і формулу на екран; носій зміниться, а самі моделі — ні. Властивості зразка, які відображають ці моделі, не залежать від того, як вони показані! Це — символьні моделі.

Мапа — теж символьна модель. Хоча вона моделює земну поверхню, міста та дороги показані символами — умовними знаками.

Ми не обговорили ще два приклади моделей: картини та човна в думках у дівчинки. Ці моделі не побудовані з окремих символів, це — образні моделі.

До речі, і сама ілюстрація, з якої ми почали розмову, є образною моделлю, що свідчить про різноманіття моделей. Під час розглядання цієї ілюстрації у вашому внутрішньому світі з’являється її модель.

14.3 Чим ви займаєтеся в школі?

Навіщо ви багато років поспіль ходите до школи та щось в ній робите? Щоб не тинятися без діла? Іноді й таке буває, але головним є інше — до школи ходять, щоб вчитися. Що означає вчитися? Засвоювати культурні надбання людства, тренуватися їх застосовувати… З використанням понять, які ми обговорювали цього тижня, можна сказати, що ваше завдання — створювати та вдосконалювати ваші моделі світу, культури, самих себе.

Минулого тижня йшлося про те, що людина, з біологічної точки зору, є твариною, але дуже особливою. Насправді головна різниця між людиною та іншими тваринами полягає у тому, як людина будує моделі. Ми казали, що всі тварини більш-менш успішно зайняті побудовою моделей, і наводили деякі приклади (зокрема, стосовно амеби на третьому тижні). Наведемо ще один приклад.

Щоб зрозуміти, куди течія винесе шматок хліба, ґава має користуватися моделлю навколишнього світу, яку створює у своїй психіці. Чим відрізняється модель світу ґави від моделі світу людини?

Спостерігачі багато разів бачили таке. Ґава випадково впустила шматок хліба у струмок; течія занесла хліб під місток і не дала ґаві змоги відразу вихопити свою їжу.

Спостерігачі зазначали, що в таких випадках ґава перелітає на іншій бік містка й чекає, коли течія принесе їй хліб.

Чи вчилися ґави розв’язувати таку задачу? Спеціально — ні. Просто рухливий птах зі складною поведінкою будує у своїй психіці (у нервовій системі, що керує його поведінкою) таку модель, що дає можливість передбачати рух навколишніх предметів — навіть хлібу, який несе течія.

Наша модель світу така сама досконала, як у ґави? Ні, набагато складніша і досконаліша! Кожна ґава будує моделі сама, а ми будуємо модель світу спільно, з використанням мови та інших символів, ми навчаємося, щоб зробити наші моделі краще!

…Ви прочитали опис поведінки ґави — це така модель. Ви подивилися на ілюстрацію, на іншу модель. Ви уявили собі ці події — і побудували ще іншу модель! Ці моделі не можливі без взаємодії багатьох людей і без мови. Використання таких спільних моделей — головна відмінність людей від тварин, решта — менш важливі. Для того, щоб їх будувати та вдосконалювати, ви й ходите до школи…

14.4 Як прогнозують погоду?

Ви ведете щоденник природи. Іноді кілька днів поспіль погода приблизно однакова; іноді відбуваються її несподівані для нас зміни. Про такі зміни можна заздалегідь дізнатися за допомогою прогнозу погоди — для цього достатньо зайти на відповідні сайти в інтернеті.

Звідки беруться такі прогнози? Погода залежить від руху повітря. У різних місцях, на різній висоті над Землею повітря має різну температуру та вологість. Його рухає вітер, нагріває Сонце… Усе це враховано в комп’ютерній моделі.

Завдяки спостереженням, що ведуться по всій Землі, для кожної ділянки повітря відомі її основні властивості. Далі слід просто прорахувати, як ці повітряні маси будуть рухатися, взаємодіяти та змінюватися. Звісно, для цього потрібні потужні комп’ютери. Так, для роботи із сучасними моделями використовують складну техніку!

Мапа одного із сайтів прогнозу погоди. Показані очікувані температури (кольором) та напрями вітру (стрілками). Це — результат роботи комп’ютерної моделі

За допомогою моделей створюють не лише прогноз погоди. Будь-який технічний пристрій «народжується», проходячи через низку моделей — образи в голові винахідника, креслення, комп’ютерні моделі тощо.

14.5 Моделі вас самих

Практична частина

Ви почали опановувати різноманіття моделей. Пропонуємо цікаве завдання, яке можна виконувати як поодинці, так і в групі.

Опишіть різні моделі вас самих. Не забувайте, якщо йдеться про моделі, кожна з них має відображати певні особливості вас особисто як системи-зразка. Взаємозв’язок частин моделі має бути подібним до взаємозв’язку якихось ваших характеристик. Особливості моделі визначаються вашими особливостями, які зацікавлюють того, хто вас моделює.

Запропонуємо кілька прикладів моделей, але будемо пояснювати їх з кожним кроком менш детально. Поясніть, що саме в вас моделюється за допомогою перерахованих моделей і тих, що додасте до переліку ви самі. Чим ці моделі подібні до вас? Як це пов’язано з використанням цих моделей?

Ваша фотографія є вашою моделлю. Вона відзеркалює характерні риси вашого обличчя та вашої статури, вашого заняття, вашого стану тощо. Фотографія може бути використана, щоб упізнати вас, розповісти комусь, чим і як ви займаєтеся, нагадати з часом про певний етап вашого життя…

Якщо у вас є смарт-годинник або телефон із програмою, що визначає ваше розташування, ваші близькі можуть стежити за вашим переміщенням. Точка на мапі в програмі для стеження — це модель вас! Вона відзеркалює ваше розташування відносно певних об’єктів — школи, доріг тощо…

Медична картка в поліклініці або медпункті школи є моделлю вашого розвитку та стану здоров’я…

Манекен, на якому одягнуті речі, які ви можете придбати для себе, — модель вашого тіла…

Уявлення про вас, що створюють ваші друзі та знайомі…

Ваше «Я» — це ваше уявлення про самих себе…

14.6 Чи безпечно брати приклад з рекламних фотомоделей?

Додаток

Уявлення про те, яких людей потрібно вважати красивими, з часом змінювалися. Наприклад, у давнину, у суспільствах, які відчували нестачу їжі, красивими вважали людей, фігура яких свідчила про добре харчування.

Не існує загальних «рецептів» стосовно того, як повинні виглядати хлопчики та дівчатка, чоловіки й жінки. На жаль, використання моделей у рекламі призводить до того, що здорові та красиві люди порівнюють своє тіло з тілом моделі та починають відчайдушно змінювати себе.

Те, що в рекламі одягу найчастіше використовують високих та худих моделей, призвело до того, що безліч дівчат та хлопців вирішили схуднути. Ці жертви реклами невиправдано обмежують себе у їжі й завдають цим шкоди власному здоров’ю. Недоїдання особливо небезпечне для дітей і підлітків, тіло яких має рости та розвиватися.

Завдання електронної версії підручника

В електронній версії підручника використані додаткові завдання, що відрізняються від тих, які містяться у друкованій версії

У стані розробки…